Personenautoverzekering.

 

 

Onze eigen polissen:

 

 

 

Bereken zelf uw premie en sluit direct online uw verzekering af

 

 

De personenautoverzekering kunt u sluiten in 3 hoofdvarianten met enkele aanvullingen.

 

 

 

·         WA

·         WA + Bep. Casco

·         WA + Casco

·         Ongevallen inzittenden

·         Schadeverzekering inzittenden

·         Rechtbijstand

·         Bonus/Malus

·         Pechhulp

·         Mobiele apparatuur

 

 

Alle hieronder gegeven informatie is globaal en kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.

U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

 

De W.A. verzekering

 

Bij deze verzekering bent u verzekerd tegen schadeclaims van anderen. Dat geldt zowel voor aan-

rijdingen met auto’s maar ook voor aanrijdingen met fietsers, voetgangers e.d.

De schade die door uw schuld wordt veroorzaakt, is in principe gedekt door uw w.a. polis.

 

Hierbij is uw eigen schade nooit gedekt!

 

Terug naar boven

 

De W.A. + Beperkt Casco verzekering

 

Bij deze verzekering is behalve de schade van anderen, ook uw eigen schade gedekt in met

name (!) genoemde gevallen. Hierbij geldt nadrukkelijk, dat eigen schade door aanrijding met

andere auto’s niet gedekt is.

 

 

Enkele voorbeelden van eigen schades die wel gedekt zijn:

-              botsingen met loslopende dieren

-            diefstal

-             joyriding

-            brand en storm

-            ruitbreuk

 

Terug naar boven

 

De W.A. + Casco verzekering

 

Deze heeft alles van de WA + beperkt casco verzekering met als extra, dat ook aanrijdingen met

andere auto’s gedekt is.  Eigenlijk is alle schade gedekt zolang er geen sprake is van opzet, alcohol,

races e.d.

Deze polis wordt ook vaak de all-risk polis genoemd

 

Terug naar boven

 

De ongevallen inzittenden verzekering

 

De polis keert een éénmalig bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van een inzittende ten

gevolge van een ongeval. De uitkering is een basisbedrag als tegemoetkoming voor een inzittende

of voor de nabestaanden. De uitkering is meestal niet al te hoog waardoor de premie ook laag is.

 

 Terug naar boven

 

De schade verzekering in/op zittenden

 

Deze polis vergoedt de schade van de opzittende, vaak tot wel 1 mln. euro. Dat kan letselschade zijn,

maar ook materiële schade zoals kleding, bagage e.d. De dekking is aanzienlijk beter als de wat

verouderde ongevallen opzittende verzekering. De premie is hoger maar de uitkeringen zijn veel

ruimer.

 

Terug naar boven

 

De rechtbijstand verzekering

 

Recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen! Juridische steun kan bijzonder welkom zijn als de

tegenpartij niet wil meewerken, of slechts een gedeelte van de schade wil betalen enz.

Zelf een advocaat inschakelen is veelal erg duur en komt er vaak niet van. Zeker indien er gekozen

wordt voor de W.A. of de W.A. + Beperkt Casco verzekering is de rechtsbijstand een nuttige aanvulling.

  

Terug naar boven

 

De bonus / malus bij motorverzekeringen

 

Onder bonus/malus ( noclaim) wordt verstaan het aantal schade vrije jaren dat u heeft. Dat is wat anders

dan uw huidige korting! De bonuskorting wordt bepaald door het aantal schadevrije jaren op te tellen bij

de starttrede die de betreffende verzekeraar kent. Als u bijvoorbeeld 8 schadevrije jaren hebt en de

starttrede is 5, dan zit u op trede (5+8) 13. Dit is meestal 70% korting.

Meestal is de startrede bij motoren en personenauto’s  trede 5. Bij bestelauto’s meestal trede 2.

 

Zowel de starttrede als het bijbehorende kortingspercentage verschillen per verzekeringsmaatschappij.

 

Terug naar boven

 

Pechhulp

 

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om bij de auto en bestelauto te keizen voor de uitbreiding pechhulp.

Voor motoren en oldtimers volgt deze keuze nog.  Er zijn hier 4 verschillende pakketten voor t.w.:

Nederland excl. eigen woonplaats

Nederland incl. eigen woonplaats

Europa excl. eigen woonplaats

Europa incl. eigen woonplaats

Deze Pechhulp word uitgevoerd door de Mondial assistance van Elvia. Zij zijn het meest bekend uit de reiswereld.

 

 

Terug naar boven

 

Mobiele apparatuur

 

De uitbreiding mobiele apparatuur geeft dekking voor apparatuur welke op het moment van schade in de auto aanwezig was.

Maximale dekking per gebeurtenis is € 1000,= dit bedrag hoeft niet vooraf gespecificeerd te worden. Per schade is er een

eigen risico van € 20,=. Als voorwaarde geld wel dat de apparatuur opgeborgen diend te zijn in de kofferbak en mag deze

niet zichtbaar zijn van buitenaf. Onder mobiele apparatuur word o.a. verstaan: Laptops, MP3 spelers, mobiele telefoons,

navigatiesystemen, foto, film en geluidsapparatuur e.a.

 

 

Terug naar boven