Alle hieronder gegeven informatie is globaal en kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.

U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

 

De W.A. verzekering

 

Bij deze verzekering bent u verzekerd tegen schadeclaims van anderen. Dat geldt zowel voor aan-

rijdingen met auto’s maar ook voor aanrijdingen met fietsers, voetgangers e.d.

De schade die door uw schuld wordt veroorzaakt, is in principe gedekt door uw w.a. polis.

 

Hierbij is uw eigen schade nooit gedekt!

 

De W.A. + Beperkt Casco verzekering

 

Bij deze verzekering is behalve de schade van anderen, ook uw eigen schade gedekt in met

name (!) genoemde gevallen. Hierbij geldt nadrukkelijk, dat eigen schade door aanrijding met

auto’s e.d. niet gedekt is.

 

 

Enkele voorbeelden van eigen schades die wel gedekt zijn:

-       botsingen met loslopende dieren

-       diefstal

-       joyriding

-       brand en storm

-       ruitbreuk

 

 

De W.A. + Casco verzekering

 

Deze heeft alles van de WA + beperkt casco verzekering met als extra, dat ook aanrijdingen met

auto’s e.d. gedekt is.  Eigenlijk is alle schade gedekt zolang er geen sprake is van opzet, alcohol,

races e.d.

Deze polis wordt ook vaak de all-risk polis genoemd.

 

Schadeherstel 

 

Steeds meer verzekeraars gaan er toe over, schadeherstel te sturen en/of te verplichten. In de polis-

voorwaarden zijn dan bepalingen opgenomen, dat u verplicht bent de schade te laten herstellen (anders

is de schade slechts beperkt of helemaal niet gedekt). Bovendien moet herstel steeds vaker bij aangesloten

schadeherstellers plaats vinden. (Schadegarant, topherstel e.d.). Lees de voorwaarden zorgvuldig door

voordat u een verzekering sluit.

 

Op uw “groene” kaart staan de dichtstbijzijnde herstellers genoemd.

 

Ruitschade

 

Wat geldt bij “blikschade” geldt zeker bij ruitschade. Herstel is bijna altijd verplicht via samenwerkende herstellers,

zoals Carglas, autototaalglas e.d. Als het niet verplicht is, dan is meestal het eigen risico lager indien u gebruik maakt

van die herstellers.

 

Eigen risico

 

Er is nagenoeg altijd een eigen risico van toepassing. Dit eigen risico varieert van ca. € 70,- tot wel € 400,-- per schade!

Ruitreparatie is meestal kosteloos, echter ruitvervanging niet!  

In sommige specifieke gevallen kan er een eigen risico van toepassing zijn bij W.A. schades.

 

De ongevallen in/op zittenden verzekering

 

De polis keert een éénmalig bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van een inzittende ten

gevolge van een ongeval (schuldvraag is daarbij niet van belang!).

De uitkering is een basisbedrag als tegemoetkoming voor een inzittende of voor de nabestaanden.

De uitkering is meestal niet al te hoog waardoor de premie ook laag is.

 

De schade verzekering in/op zittenden

 

Deze polis vergoedt de schade van de opzittende, vaak tot wel 1 mln. euro. Dat kan letselschade zijn,

maar ook materiële schade zoals kleding, bagage e.d. De dekking is aanzienlijk beter als de wat

verouderde ongevallen opzittende verzekering. De premie is hoger maar de uitkeringen zijn veel

ruimer.

 

De rechtsbijstand verzekering

 

Recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen! Juridische steun kan bijzonder welkom zijn als de

tegenpartij niet wil meewerken, of slechts een gedeelte van de schade wil betalen enz.

Zelf een advocaat inschakelen is veelal erg duur en komt er vaak niet van. Zeker indien er gekozen

wordt voor de W.A. of de W.A. + Beperkt Casco verzekering is de rechtsbijstand een nuttige aanvulling.

 

De bonus / malus bij motorverzekeringen

 

Onder bonus/malus ( noclaim) wordt verstaan het aantal schade vrije jaren dat u heeft. Dat is wat anders

dan uw huidige korting! De bonuskorting wordt bepaald door het aantal schadevrije jaren op te tellen bij

de starttrede die de betreffende verzekeraar kent. Als u bijvoorbeeld 8 schadevrije jaren hebt en de

starttrede is 5, dan zit u op trede (5+8) 13. Dit is meestal 70% korting.

Meestal is de startrede bij motoren en personenauto’s  trede 5. Bij bestelauto’s meestal trede 2. Bij

bromfietsen meestal trede 11. Oldtimer auto’s werken in tegenstelling tot de overige motorrijtuigen niet met

een bonus/malus systeem.

 

Zowel de starttrede als het bijbehorende kortingspercentage verschillen per verzekeringsmaatschappij.

 

De bonus bescherming

 

U kunt steeds vaker kiezen voor de aanvulling bonus bescherming. Dit houdt in, dat u bij één schade

per jaar uw huidige bonus korting behoudt. Let op, meestal verliest u wel uw schadevrije jaren! Alleen

de korting blijft gelijk.

Om een voorbeeld te geven: Uw hebt 7 schadevrije jaren en daardoor een korting van 80%. Na een schade

hebt u dan nog 3 schadevrije jaren terwijl de korting 80% blijft (waar eigenlijk een korting van 50% bij zou horen).

 

Voordeel van de regeling is, dat u niet zo snel in korting terug zakt. Nadeel is, dat u eigenlijk niet meer kunt wisselen

van verzekeraar, omdat een nieuwe verzekeraar van uw schadevrije jaren (die dus lager zijn) uitgaat en dus een

lagere korting zal geven.

De regeling kost ca. 10% extra premie per jaar.

 

Hulpverlening

 

Indien u uw oldtimer autoverzekering bij de Europeesche afsluit kunt u voor een gering bedrag per jaar de hulpverlening uitbreiden

naar een dekking voor heel europa. Hierbij o.a. een terughaal garantie voor uw auto. Ook vallen hier bijvoorbeeld de kosten voor

vervangend vervoer onder.